Teleslyngeskilt

Teleslyngeskilt

teleslyngeskilt

Teleslynger er et vigtigt redskab for høreapparatsbrugere, men de er aldeles ligegyldige, hvis ingen ved, at de er til rådighed. Det er af største vigtighed, at den nødvendige skiltning er på plads, da systemerne er usynlige og uhørlige for potentielle brugere, hvis de ikke informeres om deres eksistens.

Det internationalt anerkendte teleslyngesymbol består af et grafisk fremstillet øre med et T og evt. korte instruktioner til dem, som er ubekendte med teknologien.

Kravet til skiltning afhænger af typen af installation, men det følgende er en god guide til, hvilken type skiltning, der er passende og nødvendig:

Anvendelse    Anbefalet skiltning
Rumdækning (f.eks. i teater, venteværelse, klasselokale, religiøse forsamlingssteder etc.)  

Et teleslyngeskilt eller et klistermærke i vinduet i gennemsnitlig øjenhøjde ved hver indgang til området (på en dør er perfekt) og minimum et stort skilt på et synligt sted på en væg indenfor det dækkede område.

NB. Hvis slyngen ikke dækker hele området bør der være et kort, som angiver dækkede områder, ved hver indgang.

 

Dækning af åbne områder (f.eks. ventebænke på bus- og togstationer)

 

Mindst et teleslyngeskilt, som er synligt på afstand, helst med en indikation af det dækkede område markeret på gulvet.

 

Lokal områdedækning (f.eks. butiksdisk, receptionsdisk etc.)

 

 

Et teleslyngeskilt på disken eller så tæt på denne som muligt i en højde, som ikke kan dækkes af personerne ved/bag disken.

Samtaleanlæg og automatiske hjælpesystemer (f.eks. elevatorer, hjælpe- eller informationssystemer, billetautomater etc.) Et lille teleslyngeskilt på en placering, der er synlig for den person, som trykker på “information”- eller “hjælp”-knappen.
Passagerinformationstavler (f.eks. bus- og togstationer, boardingområder etc.)  

Et teleslyngeskilt placeret nær tavlen, som indikerer at teleslynge er tilgængelig. Optimalt set kombineres skiltningen med en markering af det dækkede område.

Ventesale  

Hvis hele ventesalen er dækket, tilrådes et synligt klistermærke i et vindue eller et stort vægskilt. Hvis kun noget af salen er dækket, anbefales et malet skilt på gulvet og en indikation af det dækkede område.

Transportmidler (f.eks. tog, bus, taxa, fly etc.) Skiltning er påkrævet på ydersiden af transportmidlet, særligt hvis der er tale om et tog, hvor ikke alle vogne tilbyder servicen, således at høreapparatbrugeren ved, hvilken vogn vedkommende skal vælge.

Mindre skilte bør være synlige fra alle siddepladser, som er dækket af slyngen (på vinduet vil være det mest hensigtsmæssige og enkle).

Er du i tvivl om den korrekte skiltning, er du altid velkommen til at kontakte Sicom A/S.