Kompetencer

Installation af teleslynge – Vores spidskompetence!

Installation af teleslynge er hjerteblodet hos Sicom. Vi har markedsledende kompetencer indenfor design, installation og servicering af teleslyngeanlæg. Vi har mere end 40 års erfaring med teleslynger. Alle vores teknikere er special uddannede, og deres primære arbejdsopgave er etablering og servicering af teleslyngeanlæg. Det betyder, at du får besøg af en tekniker, som er ekspert på teleslynger og teleslyngeanlæg. For os er teleslynger omdrejningspunktet for vores arbejde og forretning, og vi gør vores ypperste for at personale og høreapparatsbrugere i landets kirker, institutioner og virksomheder skal få den bedst mulige oplevelse. Det gælder både ved brug af teleslyngeanlægget og i mødet med os og vores teknikere.

Kravet om etablering af teleslyngeanlæg i offentligt tilgængelige bygninger er beskrevet flere steder, blandt andet i Bygningsreglementet (BR18) og tillægget om handicaptilgængelighed. Det er derfor ikke så meget et spørgsmål om hvorvidt en bygning skal have et teleslyngeanlæg, men et spørgsmål om hvilket anlæg.

Sicom kan være med i processen fra start til slut – og lidt længere. Vi giver grundig rådgivning om løsninger, installerer anlægget og foretager serviceeftersyn og support. Vores mission er ”at sikre, at det der bliver sagt, bliver hørt” og det gør vi bedst i tæt samarbejde med kunden.

Vi laver totalløsninger med både lyd og billede

Vi har altid haft kunder, der efterspurgte samlede løsninger på alt indenfor lyd og AV-løsninger. For at kunne imødekomme dette håndterer vi også totalløsninger. Disse løsninger er selvfølgelig af samme høje kvalitet som vores teleslyngeløsninger og kan blandt andet indeholde skærme, streaming, digital skiltning, projektor og lærred, overvågning o.li.

Vores kunder har brug for skræddersyede løsninger og derfor er ingen Sicom-installationer ens. Vi laver altid vores løsninger på baggrund af et besøg, hvor ønsker og udfordringer afklares. På den måde sikrer vi os, at kunden får den løsning, der passer til lige netop deres lokale.

teleslynge-logo-blå

For yderligere information, kontakt os på telefon 70 20 84 22 eller via mail på sicom@sicom.dk