fbpx

Det siger Bygningsreglementet
om krav til teleslynge

Bygningsreglementet er fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og omhandler krav til nybyggeri. Reglementet indeholder blandt andet nogle krav til tilgængelig for personer med handicap, herunder personer med høretab.

Af Bygningsreglementet afsnit 9 §218 fremgår det at:

”I forsamlingslokaler, herunder rum, der er indrettet til fællesaktiviteter såsom koncerter, foredrag og anden underholdning, skal der være fast installation af teleslyngeanlæg eller lignende installationer på minimum samme niveau som teleslyngeanlæg. Stk. 2. De nævnte forsamlingslokaler omfatter forsamlingshuse, kirker, biografer, biblioteker, aulaer og koncertsale samt mødelokaler, der er offentligt tilgængelige for publikum.

Du kan læse mere om Bygningsreglementet på Retsinformations Bekendtgørelse om offentliggørelse af Bygningsreglementet 2018 og på Bygningsreglementet.dk.

Det betyder kravet til teleslynge

Dette betyder, at offentligt tilgængelige bygninger skal være indrettet, så mennesker med hørenedsættelse har samme adgang til arrangementer i bygningen, som folk uden høretab. Omfattet af dette krav er blandt andet forsamlingshuse, kirker og andre religiøse forsamlingssteder, biografer, biblioteker, aulaer, teatret, koncertsale og andre bygninger, som er offentligt tilgængelige for publikum.

Det er desuden anbefalelsesværdigt, at alle installationer opfylder den internationale standard IEC 60118-4. IEC 60118-4 specificerer en række krav til en teleslynge eller et teleslyngeanlægs funktion. Du kan læse mere om IEC 60118-4 HER.

Det anbefales ydermere, at man medtænker tekniske hjælpemidler, som f.eks. teleslyngeanlæg allerede ved projekteringen af en nybygning eller en gennemgribende renovation. Der kan nemlig være elementer i en indretning, som komplicerer installationen. Det kan være ydre påvirkninger såsom metaltab, frekvensforstyrrelser fra en teleslynge, som ikke er isoleret til det rum, den er installeret i eller lignende. Det er derfor vigtigt, at man rådfører sig med en fagmand, inden man designer en teleslynge.

Vi er på forkant med teleslynge-udviklingen

Hos Sicom ApS har vi mere end 40 års erfaring med teleslynger, hvorfor vi besidder stor ekspertise på området. Vi er desuden i løbende kontakt med nogle af de dygtigste og mest innovative udviklere og ingeniører på området. Og det gør os endnu bedre til at rådgive om installation af anlæg.

Vi tilbyder desuden serviceaftaler efter behov. På den måde sikrer vi, at installationen er funktionsdygtig, når den anvendes.

Få seneste nyt direkte i din indbakke

Ca. 6 gange om året