Om Sicom

SICOM

Vi har markedsledende kompetencer indenfor design, installation og servicering af teleslyngeanlæg. Vi har mere end 40 års erfaring med teleslynger. Vores teknikere er specialuddannede og deres primære arbejdsopgave er etablering og servicering af teleslyngeanlæg.

rgp_logo-sicom-png

Sicom har markedsledende kompetencer indenfor installation, design og servicering af teleslynge- og lydanlæg

Kravet om etablering af teleslyngeanlæg i offentligt tilgængelige bygninger er beskrevet flere steder, blandt andet i Bygningsreglementet (BR18) og Kirkeministeriets cirkulære om Tilgængelighed i Folkekirken, ligesom FNs Handicapkonvention foreskriver at ingen må diskrimineres på grund af deres handicap. Det er derfor ikke så meget et spørgsmål om hvorvidt en bygning skal have et teleslyngeanlæg, men et spørgsmål om hvilket anlæg.

Sicom kan være med i processen fra start til slut – og lidt længere. Vi giver grundig rådgivning om løsninger, installerer anlægget og foretager serviceeftersyn og support. Vores mission er ”at sikre, at det der bliver sagt, bliver hørt” og det gør vi bedst i tæt samarbejde med kunden. For at kunne imødekomme de kunder, som ønsker at vi installerer løsninger der indeholder AV-udstyr, håndterer vi også totalløsninger. Disse er selvfølgelig af samme høje kvalitet som vores teleslyngeløsninger og kan blandt andet indeholde streaming, digital skiltning, projektorer o.li.

Egen import sikrer, at vi kan levere kvalitetsprodukter til absolut konkurrencedygtige priser. Produktion af specialbatterier eller batteripakker til industri og produktion er også en del af vores kompetencer. Vi er selvfølgelig medlem af ELRETUR.

Ambitionen for Sicom: at levere de allerbedste, skræddersyede teleslynge løsninger!

Vores kunder har brug for skræddersyede løsninger og derfor er ingen Sicom-installationer ens. Vi laver altid vores løsninger på baggrund af et besøg, hvor ønsker og udfordringer afklares. På den måde sikrer vi os, at kunden får den løsning, der passer til lige netop deres lokale.

Muligheden for at fastholde meningsfulde aktiviteter og være aktiv i eksempelvis kultur-, forenings eller kirkeliv, også efter et høretab, bidrager med stor livskvalitet. For folk som oplever høretab, kan det være en stor og omvæltende proces at skulle erkende og indrette sig efter dette. Som institution kan man hjælpe med at gøre det lettere ved at installere et teleslyngeanlæg til gavn for høreapparatsbrugerne, et anlæg som samtidig kobles på højttalere til glæde for alle brugere.