Om Sicom

SICOM A/S

Vi har markedsledende kompetencer indenfor design, installation og servicering af teleslyngeanlæg. Vi har mere end 40 års erfaring med teleslynger. Vores teknikere er specialuddannede og deres primære arbejdsopgave er etablering og servicering af teleslyngeanlæg.

Sicom A/S har markedsledende kompetencer indenfor installation, design og servicering af teleslyngeanlæg

Kravet om etablering af teleslyngeanlæg i offentligt tilgængelige bygninger er beskrevet flere steder, blandt andet i Bygningsreglementet (BR15) og Kirkeministeriets cirkulære om Tilgængelighed i Folkekirken, ligesom FNs Handicapkonvention foreskriver at ingen må diskrimineres på grund af deres handicap. Det er derfor ikke så meget et spørgsmål om hvorvidt en bygning skal have et teleslyngeanlæg, men et spørgsmål om hvilket anlæg.

Sicom A/S kan være med i processen fra start til slut – og lidt længere. Vi giver grundig rådgivning om løsninger, installerer anlægget og foretager serviceeftersyn og support. Vores mission er ”at sikre, at det der bliver sagt, bliver hørt” og det gør vi bedst i tæt samarbejde med kunden. For at kunne imødekomme de kunder, som ønsker at vi installerer løsninger der indeholder AV-udstyr, håndterer vi også totalløsninger. Disse er selvfølgelig af samme høje kvalitet som vores teleslyngeløsninger og kan blandt andet indeholde streaming, digital skiltning, projektorer o.li.

Ambitionen for Peter Schmidt og Sicom A/S: at levere de allerbedste, skræddersyede teleslyngeløsninger!

Vores kunder har brug for skræddersyede løsninger og derfor er ingen Sicom-installationer ens. Vi laver altid vores løsninger på baggrund af et besøg, hvor ønsker og udfordringer afklares. På den måde sikrer vi os, at kunden får den løsning, der passer til lige netop deres lokale.

Muligheden for at fastholde meningsfulde aktiviteter og være aktiv i eksempelvis kultur-, forenings eller kirkeliv, også efter et høretab, bidrager med stor livskvalitet. For folk som oplever høretab, kan det være en stor og omvæltende proces at skulle erkende og indrette sig efter dette. Som institution kan man hjælpe med at gøre det lettere ved at installere et teleslyngeanlæg til gavn for høreapparatsbrugerne, et anlæg som samtidig kobles på højttalere til glæde for alle brugere.

Det har været ambitionen for Peter Schmidt gennem hele sin karriere at levere de allerbedste teleslyngeløsninger til glæde for mennesker med høretab – og det er fortsat Sicoms mission.

Sicom er ejet af Peter Schmidt, som grundlagde firmaet i 1987.