fbpx

International standard for teleslynge IEC 60118-4:2015

Sådan sikrer du et velfungerende teleslyngeanlæg

For at være sikker på, at et teleslyngeanlæg fungerer korrekt, bør det leve op til en fastsat international standard for teleslynge: IEC 60118-4:2015 eller EN 60118-4:2015.

Teleslyngen bør jævnligt testes efter anbefalingerne i standarden. Gør man dette, kan man være temmelig sikker på, at anlægget altid fungerer, som det skal.

IEC 60118-4 kan anvendes på alle teleslyngeanlæg, som fungerer ved hjælp af et magnetfelt. Standarden specificerer kravene til feltstyrken i en teleslynge. Dette sikrer et tilfredsstillende forhold mellem lydsignal og støj uden unødig belastning af høreapparatet. Den specificerer også et minimum for frekvensgang, hvilket sikrer lydkvaliteten og taleforståelsen.

Hvordan sikrer man, at installationen overholder IEC 60118-4:2015?

For at en installation kan leve op til standarden, er det ikke nok at købe produkter, som gør det. Der kan være elementer i en installation, som komplicerer denne. Det kan eksempelvis være ydre påvirkninger såsom metaltab, forstyrrelser fra en teleslynge, som ikke er isoleret til det rum, den er installeret i eller lignende. Det er derfor vigtigt, at man rådfører sig med en specialist, inden man designer en teleslynge. Ved nybygning eller gennemgribende renovation bør dette ske allerede i starten af projektplanlægningen.

Det er desuden vigtigt, at der jævnligt udføres eftersyn og udfærdiges en målerapport på slyngen. Ved at få slyngen efterset af en specialist, som kan udfærdige en rapport, bliver det løbende kontrolleret, om teleslyngeanlægget lever op til IEC 60118-4 standarden. Desuden kan eventuelle fejl og mangler korrigeres. Et årligt eftersyn vil ofte være nok.

Alle Sicoms teleslyngeanlæg lever selvfølgelig op til IEC 60118-4 standarden, ligesom vores eftersyn og målinger udføres efter denne. Vi har løbende dialog med nogle af de bedste udviklere og ingeniører på området, hvorfor vi kan rådgive grundigt og kompetent fra start til slut.

Få seneste nyt direkte i din indbakke

Ca. 6 gange om året