Højttaleranlæg

Højttaleranlæg

ved Eddy Bøgh Brixen

Når det drejer sig om at anskaffe og installere højttaleranlæg er der rigtig mange muligheder; fra det helt simple, som kan betjenes af alle, til store komplekse systemer, der kun kan betjenes af folk med specialviden.

Et højttaleranlæg omtales ofte som ”PA-anlæg”. PA er en forkortelse for Public Address. Anlægget består af højttalere med tilhørende forstærkere. Mikrofoner kan være med kab­ler, men der kan også være tale om trådløse mikrofoner, en løsning der er dyrere, fordi hver mi­kro­fon kræver sin sender og sin modtager. Alle mikrofoner og alle andre kilder som f.eks. musikafspillere og lig­nende, kobles sammen via en mikser, et apparat med mange indgange og udgange til højttalerne. Ofte kræves noget udstyr mellem mikser og højttalere, der kan sikre klangbalance og en god fordeling, hvis der er tale om mange højttalere.
Det er vigtigt at vide, at både højttalere og mikrofoner er specialudstyr, der skal sammensættes til formålet og ikke på nogen måde må sammenlignes med hjemmets HiFi-anlæg. Især højttalernes retningsegenskaber er vigtige. Ofte omtales kun effektangivelsen (så man­ge watt), men den er som regel af mindre betydning i sammenligning med andre data. Dog skal man huske, at hvis anlægget skal bruges udendørs, er der brug for mere effekt, end hvis det samme anlæg anvendes indendørs. Ude forsvinder lyden ud i den blå luft, inde bliver den bevaret i rummet.
Det er principielt kravene til de akustiske forhold, der også gælder for det, man vil opnå ved at an­vende højttaleranlæg. God lydfordeling, tilstrækkeligt niveau, ingen støj og derfor god taleforståelighed. Derfor bør man få ud­ar­bejdet kravspecifikationer, der omfatter disse krav. Hvis man efterfølgende vil kontrollere om kravene er overholdt, kan der henvises til Nordtest-stan­dar­den, NT ACOU108: In situ measurements of permanently installed public address systems.
Med til højttaleranlægget hører også teleslyngeanlægget. En teleslynge er en ledning, der er lagt rundt i et lokale. En speciel forstærker driver slyngen med et signal, som svarer til det, der tilføres højttalerne. Har man et høreapparat med telespole (Position ”T”), kan man skifte om til at høre ly­den via teleslyngen, hvilket betyder at man kan høre taleren direkte, stort set uden rumlyd.
Hvis man vil sikre sig ved at anvende en standard på området for højttaleranlæg, kan der henvises til Nordtest, NT ACOU108: ”In situ measurements of permanently installed public address systems.” Denne beskriver måling af de gængse specifikationer, som man på forhånd ville opstille i krav­spe­ci­fi­ka­ti­onerne.