Krav til teleslyngeanlæg

Hvilke krav stilles der til teleslyngeanlæg?

Der stilles en række krav til teleslyngeanlæg, ligesom der er opstillet internationale standarder på området. Vi vil i det følgende ridse de vigtigste af dem op og henvise til videre læsning hos relevante kilder.

KRAV TIL TELESLYNGEANLÆG I BYGNINGSREGLEMENTET AFSNIT 9 §218.:

I Bygningsreglementet kan man læse Traffik-, Bygge- og Boligstyrelsensens krav til teleslyngeanlæg.

Af bygningsreglementet fremgår det at : “I forsamlingslokaler, herunder rum, der er indrettet til fællesaktiviteter såsom koncerter, foredrag og anden underholdning, skal der være fast installation af teleslyngeanlæg eller lignende installationer på minimum samme niveau som teleslyngeanlæg. Stk. 2. De nævnte forsamlingslokaler omfatter forsamlingshuse, kirker, biografer, biblioteker, aulaer og koncertsale samt mødelokaler, der er offentligt tilgængelige for publikum.

Find mere information om Bygningsreglementet her.

IEC 60118-4:2015

I forhold til international lovgivning vedrørende krav til teleslyngeanlæg, bør man orientere sig i IEC 60118-4. IEC 60118-4 er en standard for teleslynger udarbejdet af International Electrotechnical Commission og definerer den standard en teleslynge som minimum bør leve op til.
IEC 60118-4 kan anvendes på alle teleslyngeanlæg, som fungerer ved hjælp af et magnetfelt, og specificerer kravene til feltstyrken i en teleslynge, hvilket sikrer et tilfredsstillende forhold mellem lydsignal og støj uden unødig belastning af høreapparatet. Standarden specificerer også et minimum for frekvensgang, hvilket sikrer lydkvaliteten og taleforståelsen.

Du kan læse mere om standarden i vores tekst om IEC 60118-4, mens den fulde standard kan købes på IECs hjemmeside.

KIRKEMINISTERIETS CIRKULÆRE OM TILGÆNGELIGHED I FOLKEKIRKEN:

På Kirkeministeriets hjemmeside kan man finde en checkliste for handicaptilgængelighed, som kan anvendes ved de årlige syn samt ved provstesyn. Derudover findes en anvisning til brug ved udarbejdelse af handlingsplaner og forbedringer. Kirkeministeriet markerer at ”alle mennesker bør have mulighed for at færdes i og omkring kirkerne og deltage i livet i dem. Det gælder også mennesker, der f.eks. sidder i kørestol, går med rollator, er blinde eller har nedsat hørelse.”

Du kan læse mere om Kirkeministeriet og hente checklister og anvisning på deres hjemmesider.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at udfylde vores kontaktformular. Klik her, udfyld og send, så kontakter vi dig hurtigst muligt.