fbpx

Teleslynge i folkekirken

Kirkeministeriet skriver følgende om tilgængelighed i Folkekirken:

”Alle mennesker bør have mulighed for at færdes i og omkring kirkerne og deltage i livet i dem. Det gælder også mennesker, der f.eks. sidder i kørestol, går med rollator, er blinde eller har nedsat hørelse.” Derfor er det vigtigt med teleslynge i folkekirken.

Mange kirker, sognegårde og lignende er bygget i en tid, hvor hensynet til mennesker med funktionsnedsættelser ikke havde samme fokus, som det har i dag.

Derfor har Kirkeministeriet i samarbejde med Statens Bygningsinstitut udarbejdet en række vejledninger og tjeklister. Det kan være en fordel at forholde sig til disse, når man arbejder på at gøre kirker, kirkegårde og sognegårde tilgængelige for alle.

Særligt om teleslynge i folkekirken

Kirkeministeriet har også udarbejdet en vejledning om teleslynge i folkekirken i kirker og menighedshuse. Af den fremgår det, at man ved bygning af nye lokaler skal henholde sig til Bygningsreglementet. Det anbefales desuden, at man stiler efter at opnå tilsvarende forhold i eksisterende kirkebygninger.

I vejledningen markeres også, at det kan være vanskeligt for menighedsråd at vide, hvad man skal være opmærksomme på ved køb af teleslyngeanlæg. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at konsultere en specialist.

Gennem dialogen med en specialiseret fagmand vil man kunne tage hensyn til de særlige forhold, som gælder for enhver kirke, og som er forskellige fra kirke til kirke. Man vil desuden kunne sikre sig, at anlægget lever op til gældende standarder. Slutteligt kan man forsikre sig om, at installationen ikke skæmmer kirkerummet.

Det vil også være muligt at træffe aftale om en serviceordning for at sikre, at anlægget altid fungerer, som det skal. Kirkeministeriet anbefaler regelmæssigt eftersyn afsluttet med en målerapport, som garanti for anlæggets funktionalitet.

Hos Sicom ApS har vi mange års erfaring med installation af teleslyngeanlæg i kirker. Det er vigtigt for os, at vores installationer er diskrete og ikke skæmmer, ligesom det er vigtigt, at anlægget er stabilt og uden udfald. Derfor garanterer vi, at vores anlæg lever op til gældende standarder. Vi tilbyder desuden en god serviceordning og 24 timers tilkaldevagt.

kirkeministeriet logo - Teleslynge i Folkekirken
Kirkeministeriet har udgivet et cirkulære om Tilgængelighed i Folkekirken

Du kan læse mere på Kirkeministeriets egen hjemmeside

Få seneste nyt direkte i din indbakke

Ca. 6 gange om året